Zwroty i reklamacje

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres sklepu: ul. Braci Gładyszów 3, 32-830 Wojnicz lub pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: kontakt.mk.michalek@gmail.com
 3. Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (ślady kosmetyków), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Towar odesłany jako zwrot nie ma prawa nosić żadnych śladów użytkowania (żadnych plam, zapachów innych wad). musi posiadać metkę w stanie nienaruszonym, oraz być zapakowany w bibułkę w taki sam sposób jak podczas doręczenia.
 11. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
 12. Adres do zwrotów, to: MK MICHAŁEK ul. Braci Gładyszów3, 32-830 Wojnicz.

BARDZO WAŻNE!

Do paczki dołącz paragon fiskalny oraz poprawnie i czytelnie wypełniony formularz zwrotu (do pobrania tutaj) Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od momentu, w którym zwracane ubrania trafią do naszego sklepu.

Pamiętaj, że ubrania powinny posiadać bibułkę, w której zostały do Ciebie przysłane, muszą mieć nieoderwane metki i być w stanie nienaruszonym oraz nie posiadać żadnego zapachu (tym perfum itd.) Dlatego uważaj, jeżeli ubranie nie spełnia Twoich oczekiwań koniecznie zapakuj je w zabezpieczającą je folię i nadaj przesyłkę zwrotną. W przeciwnym razie zwrot nie zostanie przyznany.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawany towar jest wolny od wad.
 2. Reklamacje dotyczące wad Towaru Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: ul. Braci Gładyszów 3, 32-830 Wojnicz. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt.mk.michalek@gmail.com
 3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika.
 4. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.
 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
 • możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
 • możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym;
 • możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.